Ξεκινημα Εταιρειας – ΙδρυσηAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Έναρξη ατομικής επιχείρησης

€70

ONE TIME FEE

10 user accounts

Free 30-day trial

200 projects

No encryption

100 MB Storage

10 custom domains

100 sub domains

Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε.

100

ONE TIME FEE

100 user accounts

Free 30-day trial

500 projects

SSL encryption

1000 MB Storage

100 custom domains

500 sub domains

Έναρξη  Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.

100

ONE TIME FEE

500 user accounts

Free 30-day trial

Unlimited projects

SSL encryption

5000 MB Storage

500 custom domains

1000 sub domains

Έναρξη  Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.

100

ONE TIME FEE

1000 user accounts

Free 30-day trial

Unlimited projects

SSL encryption

Unlimited Storage

Unlimited custom domains

Unlimited sub domains

Αν ο πελάτης θελήσει λογαριασμό σε Ευρώ η σε άλλο νόμισμα με χρεωστική κάρτα θα πρέπει να καταθέση εγγύηση 310 ευρώ στη τράπεζα που θα την πάρει και πάλι όποτε αποφασίσει να κλείσει τον λογαριασμό του. Εναλακτικά υπάρχει η δυνατότητα να ανοιχτή λογαριασμός (χωρίς εγγύηση) σε όποιο νόμισμα θελήσετε απομακρισμένα σε διάφορες αξιόπιστες τράπεζες που λειτουργούν ΜΟΝΟ μέσω ίντερνετ (σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με το γραφείο μας)

Λογιστικες ΥπηρεσιεςECONOMY
Sandanski-Blagoevgrad
Goce Delcev
ECONOMY SofiaBUSINESS
Sandanski-Blagoevgrad
Goce Delcev
Business Sofia
&*Με μηδενική κίνηση ανά μήνα75€75€75€75€
*Μέχρι 20 τιμολόγια ανά μήνα110€110€110€110€
Άνω τον 21 παραστατικών0,90€ ανά παραστατικό προσθέτοντας πάντα την βάση το μην κόστους.0,90€ ανά παραστατικό προσθέτοντας πάντα την βάση το μην κόστους.0,90€ ανά παραστατικό προσθέτοντας πάντα την βάση το μην κόστους.0,90€ ανά παραστατικό προσθέτοντας πάντα την βάση το μην κόστους.
Κόστος ενεργοποιήσης αδράνειας80€80€80€80€
Κόστος αδράνειας ανά μήνα (Προπληρωμή 12 μηνών)10€10€10€10€
*Μισθοδοσία / εργαζόμενο / μήνα15€15€15€15€
*INTRASTAT δηλώσεις50€50€50€50€
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Ασφαλιστικές εισφορές Διευθυντή125€125€125€125€
@@@ECONOMY
SANDANSKI-BLAGOEVGRAD
GOCE DELCEV
ECONOMY SOFIABUSINESS
SANDANSKI-BLAGOEVGRAD
GOCE DELCEV
BUSINESS Sofia
Πάγιο κόστος ενεργοποιήσης 80€80€80€80€
XΧS50€50€50€50€
 ECONOMY
SANDANSKI-BLAGOEVGRAD
GOCE DELCEV
ECONOMY SOFIABUSINESS
SANDANSKI-BLAGOEVGRAD
GOCE DELCEV
BUSINESS Sofia
&*Ανανέωση ηλεκτρονικής υπογραφής (φυσικό πρόσωπο) για 1 χρόνο.60€60€60€60€
*Ανανέωση ηλεκτρονικής υπογραφής (Φυσικό πρόσωπο) για 3 χρόνια.110€110€110€110€
*Ανανέωση ηλεκτρονικής υπογραφής (Νομικό πρόσωπο) για 1 χρόνο.130€130€130€130€
*Ανανέωση ηλεκτρονικής υπογραφής (Νομικό πρόσωπο) για 3 χρόνια.220€220€220€220€
*Ετήσιος ισολογισμός και κλείσιμο βιβλίων, δημοσίευση95€95€95€95€
 ECONOMY
Sandanski-Blagoevgrad
Goce Delcev
ECONOMY SofiaBUSINESS
Sandanski-Blagoevgrad
Goce Delcev
BUSINESS Sofia
$Ασφαλιστικές υπηρεσίες / έντυπα
Ετοιμασία φακέλου για την έκδοση Α1200€200€200€200€
Ετοιμασία φακέλου για την έκδοση S1200€200€200€200€
Ευρωπαική Κάρτα Υγειας Εκδοση80€80€80€80€
Ευρωπαική Κάρτα Υγειας Ανανέωση80€80€80€80€
Πρόσληψη Υπαλλήλου50€50€50€50€
Αυτοκίνητα
Μεταβίβαση αυτοκινήτου από την Ελλάδα στη Βουλγαρία (Sandanski)200€200€200€200€
Μεταβίβαση αυτοκινήτου από την Ελλάδα στη Βουλγαρία (Sofia)300€300€300€300€
ΚΤΕΟ αυτοκινήτου (Σαντάνσκι)80€80€80€80€
ΚΤΕΟ αυτοκινήτου (Σόφια)120€120€120€120€
Αγορά αυτοκινήτου από Βουλγαρία και μεταβίβαση στην εταιρεία (Sandanski)200€200€200€200€
Αγορά αυτοκινήτου από Βουλγαρία και μεταβίβαση στην εταιρεία (Sofia)300€300€300€300€
Μεταβίβαση Φορτηγού από την Ελλάδα στη Βουλγαρία (Sandanski)300€300€300€300€
Μεταβίβαση Φορτηγού από την Ελλάδα στη Βουλγαρία (Sofia)400€400€400€400€
Διαγραφή Αυτοκινήτου / Επαναπατρισμός (Sandanski)200€200€200€200€
Διαγραφή Αυτοκινήτου / Επαναπατρισμός (Sofia)300€300€300€300€
Διαγραφή Φορτηγού/ Επαναπατρισμός (Sandanski)300€300€300€300€
Διαγραφή Φορτηγού/ Επαναπατρισμός (Sofia)400€400€400€400€
Πράσινη κάρτα για 1 χρόνο20€20€20€20€
Ετοιμασία φακέλου με δικαιολογητικά για οδήγηση του αυτοκινήτου στην Ελλάδα150€150€150€150€
Έντυπο βεβαίωσης αλλαγής πινακίδων και καταστροφής Ελληνικών από την αρμόδια Βουλγαρική υπηρεσία (απλή μετάφραση)80€80€80€80€
Έντυπο βεβαίωσης αλλαγής πινακίδων και καταστροφής Ελληνικών από την αρμόδια Βουλγαρική υπηρεσία (χωρίς μετάφραση και αποστίλ) Sandanski -Blagoevgrad50€50€50€50€
Έντυπο βεβαίωσης αλλαγής πινακίδων και καταστροφής Ελληνικών από την αρμόδια Βουλγαρική υπηρεσία (χωρίς μετάφραση και αποστίλ) Sofia100€100€100€100€
Έντυπο βεβαίωσης αλλαγής πινακίδων και καταστροφής Ελληνικών από την αρμόδια Βουλγαρική υπηρεσία (χωρίς μετάφραση και αποστίλ)50€50€50€50€
Διάφορα
Διάφορες εξουσιοδοτήσεις προς φυσικά πρόσωπα η εταιρείες10€10€10€10€
Διανομή μερισμάτων εκτός περιόδου (περίοδος διανομής μετά την δήλωση του νομικού προσώπου από Ιανουάριο έως Απρίλιο)60€60€60€60€
Πιστοποιητικό μερισμάτων με Apostil ΧΩΡΙΣ μετάφραση 60€60€60€60€
Πιστοποιητικό μερισμάτων με Apostil ΚΑΙ μετάφραση 80€80€80€80€
Έκδοση τελωνειακού αριθμού EOPI90€90€90€90€
Μετάφραση εγγράφων στα ελληνικά τιμή ανά σελίδα (1200 σύμβολα)15€15€15€15€
Λύση της εταιρείας σας.Η διαδικασία αυτή διαρκεί 8(οκτώ) μήνες καθώς ορίζεται εκκαθαριστής του Δημοσίου και ακολουθεί δικαστική απόφαση λύσης.Η τιμή αυτή και το χρονικό διάστημα ισχύει ακόμα και για εταιρείες που δεν έχουν καμία κίνηση στο ιστορικό τους.700€ - 1.500€700€ - 1.500€700€ - 1.500€700€ - 1.500€
Πιστοποίηση εταιρείας (με ηλεκτρονική υπογραφή)30€30€30€30€
Πιστοποίηση εταιρείας απλή μετάφραση50€50€50€50€
Πιστοποίηση εταιρείας με ΑΠΟΣΤΙΛ120€120€120€120€
Οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία από το γραφείο μας50€ - 100€50€ - 100€50€ - 100€50€ - 100€
Έντυπο διπλής φορολόγησης για ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εκδίδεται ΜΟΝΟ από την κεντρική υπηρεσία στη Σόφια) ΧΩΡΙΣ μετάφραση 150€150€150€150€
Έντυπο διπλής φορολόγησης για ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (εκδίδεται ΜΟΝΟ από την κεντρική υπηρεσία στη Σόφια) ΧΩΡΙΣ μετάφραση 300€300€300€300€
Αλλαγή έδρας της εταιρείας σας, απαραίτητη προϋπόθεση για να αναλάβουμε την λογιστική της παρακολούθηση300€300€300€300€
Δήλωση της εταιρείας στον Νόμο του ΦΠΑ – VIESΔΩΡΕΑΝΔΩΡΕΑΝΔΩΡΕΑΝΔΩΡΕΑΝ
Παύση ή προσθήκη νέου Διαχειριστή/Μετόχου στην εταιρεία σας. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα συμβολαιογραφικά έξοδα400€400€400€400€
Αγοροπωλησία εταιρικών μερισμάτων της εταιρείας σας. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα συμβολαιογραφικά έξοδα400€400€400€400€
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σας400€400€400€400€
Τροποποίηση ονόματος της εταιρείας σας400€400€400€400€
Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στην εταιρεία σας400€400€400€400€
Αγορά ταμιακής μηχανής (εάν χρειαστεί) δήλωση αυτής, Ελληνικό manual, εκμάθηση από υπάλληλο μας300€300€300€300€
Ανανέωση συμβολαίου μηχανής (κάθε 1 χρόνο)150€150€150€150€
Νέες υπηρεσίες
Έκδοση Ελληνικού ΑΦΜ ειδικού σκοπού (Αγορά, ενοικίαση ακινήτου κλπ) Διεκπεραίωση και Δικαιολογητικά από Βουλγαρία300€300€300€300€
Έκδοση και προετοιμασία δικαιολογητικών για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από Βουλγαρική εταιρεία.600€ - 1.000€600€ - 1.000€600€ - 1.000€600€ - 1.000€