Η εταιρία μας αποτελείται και ασχολείται με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες.

Αρχικά, χωρίζεται σε 9 γραφεία (5 στην Βουλγαρία και 4 στην Ελλάδα) από τα οποία τα 3 που λαμβάνουν χώρα στον ελλαδικό χώρο είναι ιδιόκτητα.

Σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους υπάρχουν συνολικά 25 άτομα ως προσωπικό. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρία έχει ως κεντρικό γραφείο αυτό της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία μας είναι εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Επιπροσθέτως είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001 και ISO 27001.

Τέλος, δύο υπάλληλοι στο γραφείο της Θεσσαλονίκης είναι πιστοποιημένοι με Data Protection Officer (DPO).

Όλα τα παραπάνω έχουν την δυνατότητα να σας παρέχουν αξιόπιστους συνεργάτες, μεθοδική αλλά και αποτελεσματική εργασία τα οποία θα υπάρξουν οι βασικοί παράγοντες για ένα άκρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα!

Συνεργαζόμαστε με τον Κο Τριανταφυλλίδη Θεόδωρο κατόχου άδειας λογιστή Α´Τάξης που δραστηριοποιήτε από το 2002. το βιογραφικό του είναι παρακάτω.

Σκοπός μας είναι η καλύτερη και εγκυρότερη εξυπηρέτηση των πελατών (ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) και η συνεχής καθοδήγηση σχετικά με την πορεία της επιχείρησης τους.

Η επαγγελματική μας κατάρτιση σε συνδυασμό με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθιστά το Λογιστικό μας γραφείο ένα πραγματικό συνεργάτη του επιχειρηματία και συμβάλει με τρόπο άμεσο, έγκυρο και πάνω απ’ όλα υπεύθυνο στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Λίγα λόγια για τον Κο Τριανταφυλλίδη Θεόδωρο

– Πτυχιούχος τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
– Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων από το 2002
– Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
– Μέλος του Εμπορικού – Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Σερρών
– Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Λογιστών
– Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής με εμπειρία στον έλεγχο μονάδων Υγείας
– Κάτοχος Αδείας Λογιστή Α’ Τάξης
– Κάτοχος Πτυχίου μελετητή του Ελληνικού Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
– Κάτοχος τίτλου επιμόρφωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Ελλάδος στο αντικείμενο «Project Management»
– Μεγάλη εμπειρία στη λογιστική μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και στη σύνταξη επιχειρηματικών Επενδυτικών προγραμμάτων
– Αξιολογητής προτάσεων επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΦΕΠΑΕ
– Διδακτική εμπειρία ως καθηγητής στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Σερρών, Νιγρίτας και Νέας Ζίχνης στα μαθήματα:
• Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (MS DOS, MS Word, MS Excel.)
• Λογιστικές Εφαρμογές και
• Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων
– Ξένες γλώσσες: Αγγλικά