Προυποθέσεις και διαδικασία μεταφοράς φορολογικής κατοικίας.
ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.Ορισμός και υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου.